Jogi nyilatkozat

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a website-on található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen website célja, hogy bizonyos témakörben vagy témakörökben általános információkkal szolgáljon, és nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A törvények alkalmazása és hatása jelentős mértékben függ egy adott ügy tényeitől. Tekintettel arra, hogy a törvények, jogszabályok és egyéb rendelkezések bármikor megváltozhatnak, valamint figyelembe véve az elektronikus kommunikációval együtt járó elkerülhetetlen veszélyeket, előfordulhat, hogy a website-on található információk késedelmesek, hiányosak vagy pontatlanok. Ennek megfelelően az itt feltüntetett információk nem tekinthetők úgy, hogy azok szerzői és közzétevői azoknak a website-on történő feltüntetésével jogi, számviteli, adó illetve egyéb szakmai tanácsadást vagy szolgáltatást nyújtanak. Ezért a feltüntetett információk nem helyettesíthetnek egy számviteli, adó-, jogi vagy egyéb tanácsadóval folytatott konzultációt. Személyes pénzügyeit vagy üzletvitelét befolyásoló bármely döntés meghozatala előtt kérje ki egy képzett szakmai tanácsadó véleményét.

Mindent megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a website-on található valamennyi információt megbízható forrásból szerezzük be, ennek ellenére a Idea Capital és munkatársai, partnerei nem felelnek azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért. A website-on található valamennyi információ felhasználása a látogató felelősségére történik és azok teljességét, pontosságát, időszerűségét valamint az azok felhasználásából eredő eredményeket az Idea Capital nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot, beleértve többek között a teljesítésre, a piacképességre és a valamilyen konkrét célra való felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlapon bemutatott bármely programra, közzétételre, designra, termékre, folyamatra, szoftverre, technológiára, információra, know-how-ra vagy ötletre egyéb jogok is vonatkozhatnak, ideértve az Idea Capital tulajdonában álló szellemi tulajdonjogokat, és ezért Ön a velük kapcsolatos licenszre nem jogosult.

A site egyes linkjei olyan harmadik felek által fenntartott website-okra mutatnak, amelyeket az Idea Capital-nek nem áll módjában ellenőrizni.